Arbeitsgruppen der Kinder- und Jugendmedizin

Degenerative Gehirnkrankheiten-NCL
Leitung: Dr. med. Angela Schulz

Degenerative Gehirnkrankheiten-Leukodystrophien
Leitung: Dr. med. Annette Bley

Pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie
Leitung: PD Dr. med. Jun Oh

Pädiatrische Immunologie
Leitung: Dr. med. Ulf Schulze-Sturm

Pädiatrische Nephrologie
Leitung: PD Dr. med. Jun Oh

Neugeborenenscreening
Leitung: Prof. Dr. med. René Santer

Neuropädiatrie
Leitung: PD Dr. med. Jonas Denecke

Pädiatrische Pulmonologie
Leitung: Dr. med. Maya Müller-Hermelink

Pädiatrische Rheumatologie
Leitung: Dr. med. Fabian Speth

Stoffwechsel-Zentrum
Leitung: Prof. Dr. med. René Santer

Lysosomale Stoffwechselkrankheiten
Leitung: PD Dr. Nicole Maria Muschol

Experimentelle Neuropädiatrie
Leitung: PD Dr. med. Axel Neu