Arbeitsgruppen der Kinder- und Jugendmedizin

Degenerative Gehirnkrankheiten
Leitung: Dr. med. Angela Schulz

Pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie
Leitung: PD Dr. med. Enke Grabhorn

Pädiatrische Immunologie
Leitung: Dr. med. Robin Kobbe

Pädiatrische Nephrologie
Leitung: PD Dr. med. Jun Oh

Neugeborenenscreening
Leitung: Prof. Dr. med. René Santer

Neuropädiatrie
Leitung: PD Dr. med. Jonas Denecke

Pädiatrische Pulmonologie
Leitung: Dr. med. Sarah Müller-Stöver / OA Dr. med. Frank Ahrens

Pädiatrische Rheumatologie
Leitung: Dr. med. Elisabeth Weißbarth-Riedel

Stoffwechsel-Zentrum
Leitung: Prof. Dr. med. René Santer

Lysosomale Stoffwechselkrankheiten
Leitung: PD Dr. Nicole Maria Muschol

Experimentelle Neuropädiatrie
Leitung: PD Dr. med. Axel Neu