Intercultural consultation hour

One of our duties as a tumor center is to guarantee access to our services and those of our cooperation partners for all patient groups. Therefore, we are trying to reduce barriers – including language hurdles.

Thus, we like to present you our first network for intercultural multidisciplinary care. It will start with a service for Turkish-speaking patients.

Turkish / German

The special units of oncology, surgery, urology and radiotherapy are part of our network at several locations. The treating physicians do speak Turkish and can use resources of the network on request or refer a patient.

__

Değerli Hastalarımız,

Tümör merkez`in görevlerinden biride, tüm hasta gruplarının ve beraber çalışılan diğer kuruluşların,
bizim sunduğumuz imkanlara erişebilmelerini sağlamaktır. Bu sebepten dolayı, lisan sorunlarıda
dahil olmakla beraber, tüm engelleri ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz.
Bu nedenle, kültürler arası ve disiplinler arası kurulan kanser tedavı ağını sunmaktan, mutluyuz. Sunduğumuz imkanı, ilk olarak türkçe konuşan tümör hastalarımızla başlamak istedik.
Onkoloji, Cerrahi, Üroloji ve Işın tedavisi bölümleri, ağımızda çeşitli yerlerde temsil edilmektedir. Tedavi
eden doktorlarımız, türkçe konuşmakla beraber, gerekirse, bakım ağında mevcut olan, başka uzmanlarada yönlendirebilirler.

Head of the consultation hour:

Dr. Anne Marie Asemissen